Pri príležitosti významného jubilea 80 rokov  p. doc. Ing. Jozefa Húsku, CSc.  dňa 09. 01. 2016 sa v reštaurácii OKO v Nitre stretli dve predstavenstvá občianskych združení, ktoré spája spoločná myšlienka, t.j. zvýšenie synergického efektu v cestovnom ruchu v podmienkach NSK, kde tieto združenia vyvíjajú svoje  aktivity.  Ide o Združenie Magna Via  a Združenie ekologického cestovného ruchu Nitrianska  kráľovská vínna cesta. Na spoločnom zasadnutí prijali  memorandum o spolupráci.

 

 Zasadnutia sa zúčastnili i predstavitelia kraja a okresu. Pri tejto príležitosti jubilantovi odovzdali medaily „cenu  primátora mesta Nitra“  doc. Dvonč (primátor)  „osobný dar predsedu NSK“ doc. Belica a „cenu dekana FAPZ SPU“ doc. Ondrišík .

 

Jozef  Žembery.

 

Vyhľadávanie